Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 lipca 2016 r.

data wpisu: 29.06.16 - przeczytaj więcej »

Przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli

data wpisu: 28.06.16 - przeczytaj więcej »

Raport roczny Invico S.A. za 2015 rok

data wpisu: 10.06.16 - przeczytaj więcej »

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Invico S.A.

data wpisu: 28.04.16 - przeczytaj więcej »

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 26 czerwca 2015 r.

data wpisu: 29.05.15 - przeczytaj więcej »

Raport okresowy EBI 19/2016 z dnia 12 sierpnia 2016r. Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Invico S.A. w restrukturyzacji za II kwartał 2016r.

data wpisu: 12.08.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący ESPI 3/2016 z dnia 28 lipca 2016r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

data wpisu: 29.07.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący EBI 18/2016 z dnia 28 lipca 2016r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

data wpisu: 29.07.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący ESPI 2/2016 z dnia 14 lipca 2016r. Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli

data wpisu: 14.07.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący ESPI 1/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 lipca 2016 r.

data wpisu: 30.06.16 - przeczytaj więcej »