Stwierdzenie przez Sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami

data wpisu: 14.10.16 - przeczytaj więcej »

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 lipca 2016 r.

data wpisu: 29.06.16 - przeczytaj więcej »

Przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli

data wpisu: 28.06.16 - przeczytaj więcej »

Raport roczny Invico S.A. za 2015 rok

data wpisu: 10.06.16 - przeczytaj więcej »

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Invico S.A.

data wpisu: 28.04.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący ESPI 5/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. Ustanowienie zabezpieczenia na istotnych aktywach Emitenta

data wpisu: 07.12.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący EBI 23/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Invico S.A. za III kwartał 2016r.

data wpisu: 14.11.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący ESPI 4/2016 z dnia 13 października 2016r. Stwierdzenie przez Sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami

data wpisu: 14.10.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący EBI 22/2016 z dnia 9 września 2016r. Zmiana charakteru prokury Spółki Invico S.A. w restrukturyzacji

data wpisu: 09.09.16 - przeczytaj więcej »

Raport bieżący EBI 21/2016 z dnia 1 września 2016r. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Invico S.A. w restrukturyzacji

data wpisu: 09.09.16 - przeczytaj więcej »